Klassiker'n

Bilklassikere – et entusiastblad fra Bilmagasinet

Kontakt oss

Først og fremst - Hva er en veteranbil
Veteranbiler blir av engelske veteranbilklubber definert som biler produsert før 1919. I Norge blir derimot begrepet vanligvis brukt om biler som er 30 år eller eldre. I følge lovverket defineres en bil som veteranbil fra og med første januar i det året som er 30 år etter det året bilen ble produsert (red. forstå dette som det året bilen blir 30 år, en bil produsert i 1978 kan registreres som veteran i 2008). Denne definisjonen kom da vegdirektoratet innførte nye regler om import av motorhistoriske kjøretøyer eldre enn 30 år, som innebar at det kan importeres motorhistorisk interessante kjøretøyer og få dem registrert på norske skilt uten å måtte oppfylle dagens krav til kjøretøyer. Det følger da med en bruksbegrensning slik at kjøretøy importert på slike vilkår ikke skal være i ordinær bruk. Fram til 2004 var veteranbiler fritatt for årsavgift, men Sortinget vedtok å gjøre om personskadeavgiften, som tidligere ble innkrevd via forsikringsselskapene, til en årsavgift for veteranbiler, mopeder og traktorer i 2005. I 2005 var denne årsavgiften på 180 kroner, men i 2006 ble den økt til kroner 365, til store protester fra veteranbilklubbene. Kilde - Wikipedia

Orienter deg og undersøk markedet
Det er alltid en stor fordel å gjøre deg kjent med markedet rundt nettopp den bilen du er på jakt etter. Her har du utallige muligheter til å gjøre en del undersøkelser. Du kan jo begynne med å søke etter det aktuelle kjøretøyet på Internett og se om du finner noen biler som er samenlignbare. Det er fullt mulig å sammenligne med biler fra utenladske nettsteder. Husk å ta høyde for kostnadene som påløper ved import av bil, 25% mva pluss ca. kr. 20.000,- i andre kostnader - les mer om import av bil.

Et annet godt tips er å kontakte merkeklubben her i Norge, ofte kan klubbene gi deg gode råd om bådet prisnivået og ikke minst ting du bør være oppmerksom på med de forskjellige modellene. Se liste over klubber i Norge.

Se og prøvekjør bilen
Det er veldig viktig at du undersøker bilen nøye. er du ikke så bilkyndig ta gjerne med deg en person som er - og da gjerne en bilmekaniker. Det er også et godt alternativ å få bilen testet hos NAF. Bruk god tid på å undersøke kjøretøyet, ta gjerne en "god" prøvetur - litt mer enn 200 meter ned i gata. Ta gjerne med deg selger slik at du kan spørre han om det er ting du lurer på under veis. Er det foretatt større restaureringer eller vedlikeholdarbeid på kjøretøyet er det viktig at du spør om dokumentasjon på dette, gjerne kvitteringer på kjøp av deler m.m. Uansett er det viktig at du får med deg mest mulig dokumentasjon, dette er utrolig viktig at all dokumentasjon følger bilen, både for deg og eventuelt for de som igjen overtar bilen etter deg. I tillegg til det er det jo gøy å ha.

Plikter og rettigheter
I stor utstrekning kan du forholde deg til forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven når du handler veteranbil i Norge. Kjøper du bilen fra en forhandler gjelder forbrukerkjøpsloven, og du har reklamasjonsrett i inntil 5 år etter du har kjøpt bilen. Ved kjøp fra en privatperson gjelder kjøpsloven, og reklamasjonsfristen er 2 år. På disse linkene kan du lese alt om Førbrukerkjøpsloven og Kjøpsloven.

Omregistering og salgsmelding
Kjøretøy som skifter eier (bruktbiler), må registreres på den nye eieren før det tas i bruk. Kjøper du bil fra forhandler skal bilen være omregistert/være registrert i ditt navn, ved overlevering. Kjøpes bil privat bør melding om at kjøretøy skifter eier (salgsmeldingblankett nr. NA-0232 (bokmål) eller NA-0232N (nynorsk)) fylles ut i to eksemplarer, dersom bilen du skal kjøpe ikke har det nye vognkortet i to deler (se under). Salgsmeldingen må medbringes til trafikkstasjonen når bilen skal omregistreres. Har bilen du skal kjøpe den nye vognkorttypen med to deler, kan du få med deg del 2 og levere den til trafikkstasjonen, slik at bilen kan omregistreres. Vær imidlertid klar over at Vegdirektoratet ikke anbefaler selgere å gi fra seg del 2, men at selgeren bør sende denne direkte/levere den til trafikkstasjonen. Nekter selgeren å gi fra seg del 2, må du vente med å omregistrere bilen til denne delen er mottatt av trafikkstasjonen.

Både selger og kjøper er pliktig innen 3 dager å gi skriftlig beskjed til Trafikkstasjonen om at eierskifte har funnet sted.

Ved kjøp av bruktbil fra privatperson er det vanlig at kjøperen betaler omregistreringsavgiften. Det er ikke omregistreringsavgift på veteranbiler (30 år eller eldre). På yngere kjøretøy kan størrelsen på avgiften varierer med årsmodell og bilens vekt, se avgiftens størrelse her.

Heftelser
Ved bruktbilkjøp fra privatperson og fra forhandler er det viktig at man sjekker Brønnøysundsregistrene om det er registrert heftelser på bilen.

Dette kan man gjøre ved å ringe tlf. 75 00 75 00 eller tastafon 75 00 75 02 (telefonen må ha * og # - tast). Du kan også gå inn på denne linken eller sende en tekstmelding. (Skriv REGNR, mellomrom, kjøretøyets registreringsnummer og send meldingen til 2121. Tjenesten koster kr 3,- per melding).

Er det registrert en heftelse anbefales det at kjøper gjør opp direkte med banken/ finansieringsinstitusjonen. Dette må gjøres i samarbeid med selgeren. Kjøper bør få en bekreftelse fra finansieringsinstitusjonen eller banken om størrelsen på gjelden inkl. renter og omkostninger, og betale dette beløpet direkte til panthaver/banken, og resten av kjøpesummen til selger.

Ved kjøp av både ny og bruktbil bør man alltid betale hele kjøpesummen ved levering av bilen - med andre ord; betal aldri på forskudd. Du må være klar over at forskuddsbetalte penger kan gå tap. Ved betaling av kjøpesummen kan du enten betale med bankremisse eller overføre penger direkte til selgers konto.

Skriv alltid kontrakt
Skriv alltid kontrakt ved kjøp av bil. Ved salg mellom privatpersoner kan man gjerne benytte NAFs standard kjøp- og salgskontrakt. Se standard kontrakt fra NAF.

Det er viktig for deg som kjøper å få med punkter av vesentlighet skriftlig i kontrakten, for eksempel at bilen ikke har hatt tidligere skader. Kontrakten bør inngås i to eksemplarer, hvor kjøper og selger beholder hver sin.

Forviss deg om at selger er rette eier av bilen/er legitimert til å selge den.

I mange tilfeller kan det være lurt å ta en NAF test eller lignende før man skriver kontrakt. Forhold som avdekkes på testen vil kunne ha betydning for om man i det hele tatt vil kjøpe bilen, og/eller hvilken pris man ønsker å gi for bilen. Eventuelt kan reparasjoner/utbedringer avtales utført for selgers regning før overtakelse av bilen. Ved kjøp av bruktbil fra forhandler bør man be om å få med en tilstandsrapport.

Forsikring
Du må sørge for å tegne forsikring på den bilen du har kjøpt før du henter den. Det er viktig å ha forsikringen i orden med en gang - tenkt om noe skulle skje på veien hjem etter at du har kjøpt bilen. Det finnes flere alternativer for forsikring av veterakjøretøyer. Både LMK og AmCar har forsikringer som er spessielt tilrettelagt og rimlige. Det er visser kriterier som må oppfylles for å få forsikring gjennom disse og du kan lese mer om dette på linkene her - LMK eller AmCar.